رهگیری درخواست

کد رهگیری :

صفحه1 از3

دعوت به همکاری

مشخصات فردی :
نام خود را صحیح وارد نمایید
لطفا نام خانوادگی خود را به فارسی وارد کنید
لطفا نام پدر را به فارسی وارد نمایید
لطفا تاریخ را به طور صحیح وارد نمایید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
محل تولد را به زبان فارسی وارد نمایید
این کد ملی قبلا در سامانه ثبت شده است لطفا با کد پیگیری خود درخواست قبلی را پیگیری نمایید و یا با مدیریت تماس بگیرید
مدرک تحصیلی خود را انتخاب نمایید
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
لطفا دانشگاه خود را وارد نمایید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
ب)مشخصات همسر ( در صورت تاهل)
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ج ) مشخصات شغلی
ورودی نامعتبر
لطفا یکی را انتخاب فرمایید
لطفا پایه مورد نظر خود را انتخاب نمایید
ورودی شما نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر
حداقل یک گزینه را انتخاب نمایید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است

درباره ما

در خرداد ماه سال 95مراحل اجرایی راه اندازی مدرسه کلید خورد به یاری خدا بر آن هستیم تا با استفاده از آخرین شیوه های نوین آموزشی و تربیتی در کشورمان و با بهره گیری از تکنولوژی روز ،معلمانی توانا و به روز و متخصص و در سایه فضایی امن و شاد و دلپذیر افقی نو و گسترده در عرصه تعلیم وترسیم کرده و خلاهای معنا دار وفاصله های نگران کننده ای که میان سطح کیفی آموزش در استان محروم ما و استانهای برخوردار شرکت را به حداقل برسانیم...

بالا