کادر آموزشی روشنگر

زهره نظریمربی پیش دبستانی
تحصیلات : دیپلم
 
اسما خدایجومعلم پایه اول
تحصیلات : لیسانس آموزش ابتدایی
 
رحیمه جمالزهیمعلم پایه دوم
تحصیلات : فوق دیپلم آموزش ابتدایی

 

حسنیه حاجی آبادیمعلم پایه چهارم
تحصیلات : فوق لیسانس ریاضی
 

 

مرضیه عربمعلم پایه پنجم
تحصیلات :  فوق دیپلم تجربی و لیسانس حسابداری
 

 

راحله خیورمعلم پایه ششم
تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش ریاضی

 

لیلی عربمعلم ورزش
تحصیلات : لیسانس تربیت بدنی.
 

 

الهام سرگزیمعلم پایه سوم
تحصیلات: فوق لیسانس نرم افزار.
   

 

سیده بنفشه حسنیمربی کامپیوتر وکمک مربی پیش دبستان
تحصیلات: لیسانس IT.

 

 

درباره ما

در خرداد ماه سال 95مراحل اجرایی راه اندازی مدرسه کلید خورد به یاری خدا بر آن هستیم تا با استفاده از آخرین شیوه های نوین آموزشی و تربیتی در کشورمان و با بهره گیری از تکنولوژی روز ،معلمانی توانا و به روز و متخصص و در سایه فضایی امن و شاد و دلپذیر افقی نو و گسترده در عرصه تعلیم وترسیم کرده و خلاهای معنا دار وفاصله های نگران کننده ای که میان سطح کیفی آموزش در استان محروم ما و استانهای برخوردار شرکت را به حداقل برسانیم...

بالا