نمایش موارد بر اساس برچسب: شیوه های نوین

سه شنبه, 09 شهریور 1395 12:08

سخن موسس

سخن موسس

خدای مهربان راسپاس می گزارم که توانستیم رویای شیرین و دست یافتنی تاسیس یک مدرسه را اگر چه دیر...عملی نماییم

خرداد ماه سال 1395 مراحل اجرایی راه اندازی مدرسه کلید خورد با چالش های فروان پیش رو ....

اینک شادمان هستم که می توانم حاصل سی سال تلاش را به فرزندان عزیزاین خطه تقدیم نمایم. تنگناها و کمبودهایی که در گذشته های دور به عنوان دانش آموز با آنها روبرو بوده ام و مشکلات عدیده سی سال خدمت

مهمترین انگیزه و شوق من برای ایجاد مدرسه ای معتبر، قابل اعتماد و خوشنام است به یاری خدا بر آن هستم تا با استفاده از آخرین شیوه های نوین آموزشی و تربیتی در کشورمان و با بهره گیری از تکنولوژی روز ما

معلمانی توانا و به روز و متخصص و در سایه فضایی امن، شاد و دلپذیر افقی نو و گسترده در عرصه تعلیم و تربیت ترسیم کرده و خلاُهای معنادار و فاصله های نگران کننده ای که میان سطح کیفی آموزش در استان

محروم ما و استانهای بر خوردار کشور را به حداقل برسانیم ....

                                                                                                                  و من الله توفیق

                                                                                              زهرا نکودری موسس و مدیر پیش دبستان و دبستان 

                                                                                                                 غیر دولتی روشنگر

منتشرشده در درباره روشنگر

درباره ما

در خرداد ماه سال 95مراحل اجرایی راه اندازی مدرسه کلید خورد به یاری خدا بر آن هستیم تا با استفاده از آخرین شیوه های نوین آموزشی و تربیتی در کشورمان و با بهره گیری از تکنولوژی روز ،معلمانی توانا و به روز و متخصص و در سایه فضایی امن و شاد و دلپذیر افقی نو و گسترده در عرصه تعلیم وترسیم کرده و خلاهای معنا دار وفاصله های نگران کننده ای که میان سطح کیفی آموزش در استان محروم ما و استانهای برخوردار شرکت را به حداقل برسانیم...

بالا