رهگیری درخواست

کد رهگیری :

صفحه1 از 3

فرم پیش ثبت نام

مشخصات فردی
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه را وارد نمایید و یا شماره شناسنامه وارد شده تکراری می باشد
مشخصات والدین :
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
اطلاعات تکمیلی
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
آدرس را به صورت صحیح وارد نمایید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
کد وارد شده صحیح نمی باشد

درباره ما

در خرداد ماه سال 95مراحل اجرایی راه اندازی مدرسه کلید خورد به یاری خدا بر آن هستیم تا با استفاده از آخرین شیوه های نوین آموزشی و تربیتی در کشورمان و با بهره گیری از تکنولوژی روز ،معلمانی توانا و به روز و متخصص و در سایه فضایی امن و شاد و دلپذیر افقی نو و گسترده در عرصه تعلیم وترسیم کرده و خلاهای معنا دار وفاصله های نگران کننده ای که میان سطح کیفی آموزش در استان محروم ما و استانهای برخوردار شرکت را به حداقل برسانیم...

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. مشاهده جزئیات